งานแถลงข่าว โครงการติดตั้งเครื่อง AED เพื่อประชาคมจุฬาฯ