บริการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์

บริการพยาบาลและเทคนิคการแพทย์

Posted by admin_cuhc on Mon, 14/09/2015 - 14:24
Service Detail Note
- ฉีดยา
- ทำแผล
- เจาะเลือด
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.00 น.
ต้องมีใบสั่งการรักษาจากแพทย์ 
ของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ